Deszcz tropikalny

Deszcz tropikalny

Po­chleb­nie prze­le­wasz się Tyw sil­nych ra­mio­nach ba­oba­bówroz­pię­tych nade mną jak ryn­ny I chy­ba po­zo­sta­nie jużnie­do­ści­gnio­ny mój ję­zyk pod chmu­ra­mi Bo to nie są chwi­lea tym bar­dziej wi­tra­że za­zdro­ścipo...
Wyciągnij rękę

Wyciągnij rękę

Wyciągnij rękę Zapomnijmy o świecie na chwilęi wróćmy, wróćmydo cichego, świętegoteraz Czy słuchasz? Ten oddechzaprasza cięnapisz pierwsze słowonowej historii Twoja nowa historia zaczyna się tak:Masz znaczenie Jesteś potrzebna – pustai nagagotowa powiedzieć...