Robert Rient

Vasil Woodland - Spring Sun

Wołam plemię z plemion


Oto czas zgromadzenia tych, które wkroczyły na szamańską ścieżkę oraz tych, którzy praktykują to co żywe i zdrowe oraz służące życiu i zdrowiu