Robert Rient

Szamanizm

Istnieją tylko cztery drogi, cztery opowieści.
Jest opowieść innych.
Jest opowieść umysłu.
Jest moja opowieść.
I jest opowieść duchów.

Szamanizm to głęboka dyscyplina i codzienna praktyka szacunku do wszystkich żywych istot. Znanych i nieznanych, widzialnych i niewidzialnych, zaprzyjaźnionych i tych, z którymi nie chcemy być w kontakcie. Szamański szacunek jest formą uznania cudzego istnienia, oznacza powitanie i pożegnanie, otworzenia oraz zamknięcie drzwi.

Szamanizm nie jest dogmatem, religią, a nawet systemem wierzeń. To samotna ścieżka. Nie istnieje uniwersalna mapa, słownik czy encyklopedia, z której można skorzystać wyruszając w szamańską podróż. Bo chociaż można, a wręcz warto przygotować się, to gdy rozpocznie się szamańska podróż – będzie nieznana. Dokładnie tak jak miłość – gdy jest żywa oznacza podróż i odkrywanie.

Szamanizm bezpośrednio związany jest z rozpoznaniem otaczającej natury jako posiadającej takie samo prawo do życia jak człowiek. A zatem żywej w każdej swojej formie oraz posiadającej ducha, z którym można nawiązać kontakt. Gdy mówię, że Ziemia jest moją mamą wskazuję na tę, dzięki której jestem. Wskazuję na mamę, która niesie mnie od urodzenia i pozwala bym dotykał ją bosymi nogami, chodził po niej. Taki dotyk możliwy jest tylko w intymnej relacji. Szamanizm jest również uznaniem przodkiń i przodków. Nie potrzeba tu żadnej wiary, ale rozpoznania, że bez nich moje istnienie nie jest możliwe.

Ślady szamańskich rytuałów odnaleziono na całym świecie. Dla niektórych to prastare, prymitywne praktyki wywodzące się z kultur zbieracko-łowieckich, które można badać tak jak bada się wykopaliska. Dla innych szamanizm to matka i podstawa wszystkich religii. Jednak szamanizm, jak wszystko co żywe, ewoluuje. Rytuały, które były korzystne setki lat temu na Syberii, prawie zawsze wymagają aktualizacji do czasów współczesnego świata.

Badacze określają osobę praktykującą szamanizm jako tę, która jest pobudzona lub w ekstazie. Tę, która wędruje między światami. Tę, która wie. Szamanka, szaman jest osobą, która przekracza ludzkie opowieści i w stanie transu, zwanego również odmiennym stanem świadomości udaje się w podróż szamańską. Celem podróży jest wypełnienie intencji, to może być zdobycie odpowiedzi, informacji albo pomocy dla siebie, pacjenta, społeczności, przodkiń i przodków lub duchów. Niekiedy podróż związana jest z konkretną misją taką jak uzdrowienie, odnalezienie zwierzęcia mocy, odzyskanie utraconego fragmentu siebie lub wypędzenie ducha choroby.