Vasil Woodland, Heavenly Canoe
Vasil Woodland, Heavenly Canoe

Szkoła Szamanizmu dla zaawansowanych 2023/2024

W intencji lojalnej przygody wobec tego co żywe i zdrowe.

3 września 2023 – 26 maja 2024
Biały Dom, Antoniów

Wołam. Oto roczna przygoda. W tym szczególnym czasie życia na Ziemi, gdy niezbędne są nowe, uzdrawiające opowieści i sposoby działania – połączymy moc, która jest żywa i zdrowa oraz służy żywemu i zdrowemu. Pragnę spotkać się z wybranym plemieniem w kręgu wsparcia i nauki. Te dwa elementy są szczególnie istotne.

Wsparcie: gdziekolwiek i jakkolwiek będziesz zyskasz na rok plemię, dom, możliwość powrotu z wszystkimi doświadczeniami. By usiąść przy ogniu, by usiąść w kręgu. By podzielić się i dostać. By spotkać się z opiekuńczymi duchiniami i duchami oraz zaufanymi ludźmi. To miłość.

Nauka: aby szamanizm był żywy pozostaje w ruchu, a ten tożsamy jest z uczeniem się i konstruowaniem własnych narzędzi szamańskich. Przyda Ci się inspiracja, przekazy od opiekuńczych duchiń i duchów, praca w kręgu i konkretne, szamańskie techniki. To dyscyplina.

Roczna Szkoła Szamanizmu to pogłębiona praktyka nie tylko trzymania własnego kręgu i odprawiania samodzielnie rytuału ale również zdobywania umiejętności odprawiania ceremonii dla plemienia. To rozłożenie skrzydeł.

PROGRAM

 

I. Pierwsza ceremonia od 3 do 7 września 2023

Kamienie są żywe – nie wątpi kto praktykuje ścieżką szamańską.

Pierwsze spotkanie w szkole dedykowane będzie ceremonii kamieni, minerałów, ziemi. Te są wsparciem podczas odzyskiwania utraconych części, prowadzenia ceremonii, pracy w snach. Jeśli czujesz wołanie do szkoły od teraz pozostawaj w relacji z kamieniem, kamieniami. Obejmij uważnością prastare, mądre – w tym skały, góry, lądy, które chcą pozostać żywe i zdrowe.

Na pierwszym zjeździe rozpoczniemy naukę odprawiania rytuałów i ceremonii przy wsparciu kamieni i ziemi.

 

II. Druga ceremonia od 26 do 30 listopada 2023

Pieśni tego co żywe i zdrowe.

Pieśni w świecie dzikiej i zdrowej natury brzmią różnorodnie, w szamanizmie pieśń to opowieść o mocy. Pieśń służy temu by przywołać lub otoczyć się mocą, a skoro dedykuję siebie stworzeniu lub przepuszczeniu przez siebie pieśni, to zawieram w niej moc, która uzdrawia. Pieśnią może być słowo, mruknięcie, gest, taniec, ruch, cisza – a zatem przestrzeń, bez której nie wydarza się pieśń.

Na drugim zjeździe będziemy wołać (na różne sposoby) to co kochamy, co nas pokocha, to co uzdrawia w praktyce szamańskiej.

 

III. Trzecia ceremonia od 20 do 24 marca 2024

Ożywiam i błogosławię krąg.

Krąg w praktyce szamańskiej jest przestrzenią wypełniania intencji, otrzymywania lekcji, uzdrowienia. Krąg jest mapą, która wyznacza kierunki rozumienia i poruszania się po własnej opowieści. Krąg wyznacza granice rytuału i łączy się ze wschodem, zachodem, południem, północą i każdą inną stroną świata.

Trzeci zjazd będzie intensywną nauką pracy w szamańskim kręgu oraz zaproszeniem do pogłębienia relacji z kręgiem.

 

IV. Czwarta ceremonia od 22 do26 maja 2024

Zaklęcia życia

Zaklęcie szamańskie wyznacza jasny kierunek, jest zadaniem i wypełnieniem zadania. Zaklęcie działa od razu jeśli do spotkania z nim dochodzi podczas podróży szamańskiej. W innym wypadku staje się uzdrawiającą mantrą. Moc ukryta pod słowami pozwala przekraczać ciemność, uzdrawiać, cerować pęknięcia w siatce życia.

Ostatni zjazd w szkole będzie dedykowany wykluwaniu zaklęć – każdy otrzyma przestrzeń i narzędzia służące nasłuchiwaniu i stwarzaniu zaklęć szamańskich.

FORMA

Będziemy pracowali w kręgu podczas rytuałów, ceremonii, odosobnienia, tańca i innych narzędzi.

Wszystkie zjazdy odbywają się w Białym Domu w Antoniowie.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Nie ma możliwości dołączenia na poszczególne zjazdy – po otrzymaniu miejsca w Szkole Szamanizmu rezerwujesz dla siebie miejsce na wszystkich zjazdach.

Obecnie przyjmuję zapisy na wstępną listę.

Osoby ze wstępnej listy będę zapraszał na około piętnastominutowe rozmowy w Szklarskiej Porębie lub na zoomie dotyczące odpowiedzi na pytanie: jaka jest Twoja intencja udziału w szkole?

DZIKA NATURA

Szamanizm jest bezpośrednio związany z uzdrawianiem i ochroną również pozaludzkich stworzeń. Dlatego w ramach udziału w szkole bierzesz na siebie zobowiązanie odbycia praktyk na rzecz dzikiej natury w wymiarze około 160 godzin, który może być rozłożony na cały rok trwania szkoły. By dopełnić to zadanie wystarczy około 2 dni każdego miesiąca wykonywać określoną pracę na rzecz dzikiej natury. To może być:

  1. Twoja autorska, osobista inicjatywa i praca na rzecz ochrony dzikiej natury.

  2. Praca wykonana w ramach działania (wolontariat, praktyki, praca zarobkowa lub inna forma) na rzecz konkretnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzikiej natury.

  3. Praca na rzecz uznania rzeki Odry za osobę prawną w ramach wolontariatu i praktyk odbytych w Fundacji Szamanizmu.

Dobrze, by decyzja o formie Twojego zaangażowania została podjęta najpóźniej na pierwszym, wrześniowym zjeździe.

ZAPISY

Plemię zebrało się – brak miejsc (również na liście rezerwowej)

Fundacja Szamanizmu nie prowadzi płatnych szkoleń, warsztatów a
nawet szkoły. Nie potrzebujesz pieniędzy by skorzystać. Możesz złożyć
określoną przez siebie darowiznę, ale nie jest to konieczne, by
skorzystać.