Czy rzeka jest osobą, a jeśli tak – co to znaczy?

Czy rzeka jest osobą, a jeśli tak – co to znaczy?

Kim jest osoba prawna? Prawo stworzyło pojęcie osoby prawnej by chronić spółki, przedsiębiorstwa, firmy, spółdzielnie, kościoły, uczelnie, partie, czy stowarzyszenia i fundacje. Być osobą prawną, czyli podmiotem, to znaczy mieć wartość, którą można...