Wyciągnij rękę

Wyciągnij rękę

Wyciągnij rękę Zapomnijmy o świecie na chwilęi wróćmy, wróćmydo cichego, świętegoteraz Czy słuchasz? Ten oddechzaprasza cięnapisz pierwsze słowonowej historii Twoja nowa historia zaczyna się tak:Masz znaczenie Jesteś potrzebna – pustai nagagotowa powiedzieć...